Şirketimiz

Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarımız devam etmektedir.

Toplam elektrik enerjisi üretimimiz ile, Türkiye’nin en yüksek kapasiteli biyokütle enerji şirketiyiz.

“Sosyal Sorumlu Şirket” anlayışı ile, varolduğumuz her noktada, çevreyi ve çiftçilerimizi destekleyen bir çok projeye imza atıyoruz.

250 milyon dolarlık öz sermayemiz ve yaptığımız yatırımlar ile, Türkiye’nin gücüne güç katıyoruz.

Şirketimiz

1984 yılında fındık sektörüne küçük bir işletme olarak adım atan Oltan Gıda Ltd. Şti., kısa sürede dünyanın sahip olduğu fındığın %80’ini işleyen, çok önemli bir kurum haline geldi.

30 yıllık köklü geçmişine ait başarıları, içerisinde bir çok devlet ödülünün de bulunduğu onlarca ödülle tescillenmiş olan OLTAN GIDA, 2014 yılında Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu sıralamasında 38.sırada yer almıştır.

Yaptığı ihracatlar ile 15 milyar doları aşan ciroya ulaşarak, Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunmuş ve sektörüne çok büyük katkılar sağlamıştır.

2014 yılında enerji sektörüne adım atan firmamız tarafından, 250 milyon dolar öz sermaye ile yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılarak, OLTAN & KÖLEOĞLU ENERJİ Şirketi kurulmuştur.

Bugün Çorum, Samsun, Afyon ve Karaman’ da aktif faaliyetlerini sürdüren elektrik santrallerimizin toplamdaki kurulu gücü 100 MW’ a ulaşmıştır.

Karaman Biyokütle Enerji  Santrali, 100 milyon dolar yatırım bedeli olan, Türkiye’nin en yüksek kapasiteli biyokütle enerji santralidir.