• 27 MW
  • Yıllık 189.000 MWh elektrik üretimi
  • 90.000 hanenin elektrik tüketimi
  • 20.000 çiftçiye ek gelir imkanı
  • Bölgeye her yıl yaklaşık 100 Milyon TL doğrudan gelir desteği