• 40 MW
  • Yıllık 320.000 MWh elektrik üretimi
  • 150.000 hanenin elektrik tüketimi
  • 150.000 çiftçiye ek gelir imkanı
  • Bölgeye her yıl yaklaşık 250 Milyon TL doğrudan gelir desteği