• 5MW
  • Yıllık 35.000 MWh elektrik üretimi.
  • 16.000 hanenin elektrik tüketimi
  • 20.000 çiftçiye ek gelir imkanı sağlanacaktır.
  • Bölgeye her yıl yaklaşık 50 Milyon TL doğrudan gelir desteği sağlanacaktır.