Çalışan Adaylarına Yönelik Aydınlatma Metni

İş başvurunuz aracılığıyla göndermiş olduğunuz kişisel verileriniz, Levazım Mah. Koru Sok. No:2 Zorlu Center Ofisler Lobi D: 561-562-563 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan veri sorumlusu Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret Anonim Şirketi tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda belirtilen şekilde işlenecektir;

 

Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuz kapsamında; web sitemizin kariyer bölümü, e-posta veya diğer araçlar ile göndermiş olduğunuz iş başvuruları ve özgeçmişiniz ile, Kimlik (Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet), İletişim (Telefon numarası, E-posta, Adres), Mesleki Deneyim (Eğitim durumu, iş deneyimi, ilgi alanları, ehliyet durumu ve sınıfı, referansa ilişkin üçüncü kişilere ait iletişim bilgileri), askerlik durumu, fotoğraf ve belirttiğiniz kendinizi tanıtıcı diğer kişisel verileriniz; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati şartlarına dayanarak; iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve işe alım sürecinin yürütülmesi, çalışan adayının başvurduğu pozisyona ilişkin uygunluğu ve yetkinliğinin ölçülebilmesi, başvuru sahibi ve belirtilen referanslarla iletişime geçilmesi amacıyla web sitesi, e-posta vb. otomatik yollarla işlenmektedir. Yine, 5651 sayılı yasa kapsamında web sitesi ziyaretçilerinin IP ve Log kayıtları 2 yıl süre ile saklanmaktadır.

 

Tarafımıza iletmiş olduğunuz 3. kişilere ait verilerin tarafınızca kanuna uygun olarak temin edildiği varsayılarak kişisel veriler işlenmektedir. 3. kişilere ait verilerin hukuka aykırı olarak temin edilmesi durumunda sorumluluk kabul edilmemektedir.

 

Başvurunuzda sendika bilgisi, dini inanç, sağlık verisi, kan grubu gibi özel nitelikli verilerin paylaşılması halinde başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu veriler derhal imha edilecektir.

 

Şirketimizce yapılan işe alım değerlendirmesi sonunda; iş başvurusu kabul edilen adayların bilgileri, KVKK’ya uygun olarak iş sözleşmesi ekinde özlük dosyasında saklanmakta, iş sözleşmesi kurulmayan adaylara ait başvuru formları ve özgeçmiş bilgileri aksi açıkça talep edilmedikçe tamamen imha edilmektedir.

 

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında taleplerinizi; web sitemizde bulunan Veri Sahibi Başvuru ve Bilgi Formundaki yöntemlerle veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde mevzuata uygun şekilde ücret talep edilebilecektir.